ITEM METADATA RECORD
Title: Kwaliteitsvol tolken en vertalen, garantie voor een eerlijk proces
Authors: Vanden Bosch, Yolanda #
Issue Date: Sep-2014
Publisher: ORDE VAN VLAAMSE BALIES
Series Title: AdRem vol:3 issue:2014 edition:13 pages:28-29
Abstract: De beschikbaarheid, betrouwbaarheid, partijdigheid en kwaliteit van gerechtstolken & -vertalers vormen vaak een probleem. De Richtlijn 2010/64/EU verhelpt daaraan met minimumnormen, maar België haalde de deadline voor omzetting niet.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
AdRem OVB EU-tolkenrichtlijn.pdfOA article Published 104KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.