ITEM METADATA RECORD
Title: Domeinen van kwaliteit van leven van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: het perspectief van ouders en begeleiders
Authors: Petry, Katja
Maes, Bea
Issue Date: 2014
Publisher: Garant
Host Document: Sporen van de reiziger: Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht pages:141-151
Article number: 3.3
ISBN: 978-90-441-3222-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.