ITEM METADATA RECORD
Title: Zijn er nog familiale opvolgers in het familiebedrijf?
Authors: Lambrecht, Johan
Henssen, Bart
Issue Date: 2014
Publisher: Instituut voor het Familiebedrijf
Abstract: Er zijn al heel wat studies verschenen die de interesse bij jongeren voor het zelfstandig ondernemerschap - het leiden van een eigen bedrijf - hebben gepeild. Het is dan ook verrassend dat er nauwelijks onderzoek bestaat over de loopbaanintenties van jongeren met een familiebedrijf thuis en over hun professionele interesse voor dat familiebedrijf. Met deze studie vullen we die lancune aan. We hebben daartoe laatstejaarsstudenten bevraagd. Het was een bewuste keuze om laatstejaars te enquêteren. Carrière-interesses kristalliseren en worden duidelijker met de leeftijd (Schröder et al., 2011). Vragen naar de loopbaanintenties van jongeren is zeer waardevol, omdat intenties de belangrijkste voorspeller blijken te zijn van werkelijk gedrag (Zellweger et al., 2010).
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of Marketing and Organisation Studies (MO), Campus Brussels - miscellaneous
Field of Study Commercial Sciences and Management Odisee
Centre for Entrepreneurship and Family Business, Campus Brussels (-)
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2014 Rapport Jongeren en Familiebedrijf.pdfRapport Jongeren en Familiebedrijf Published 564KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.