ITEM METADATA RECORD
Title: De leeuw met kleine klauwtjes
Other Titles: Jeugdbewerkingen van de Leeuw van Vlaanderen in het Nederlands
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2013
Series Title: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde vol:123 issue:2-3 pages:425-453
Abstract: Is Consciences De leeuw van Vlaanderen een jeugdboek? Vast staat dat het boek al snel na verschijnen zowel door volwassen als door jeugdige lezers verslonden werd en op de duur zelfs in hoofdzaak door de jeugd. Dit dubbele publiek maakt van Consciences bekendste werk een ambivalente tekst. Die ambivalentie werd nog versterkt toen het boek in de twintigste eeuw speciaal bewerkt werd voor jonge lezers.
In dit artikel focus ik op drie adaptaties voor de jeugd uit 1952, 1979 en 1984. Meer specifiek onderzoek ik op welke manieren de drie bewerkers de nationale thematiek hebben aangepast aan hun nieuwe doelpubliek. Die aanpassingen analyseer ik zowel op macro- als op microniveau, waarbij ik de bevindingen interpreteer vanuit de veranderende cultuur-historische context.
ISSN: 0770-786X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.