ITEM METADATA RECORD
Title: Reflecties op de ruimtelijke planning in het landelijk gebied vanuit een gebiedsgeoriënteerde toepassing op de vallei van de Bovenschelde (provincie Oost-Vlaanderen)
Authors: Houthaeve, Rik
Leinfelder, Hans #
Issue Date: 1994
Publisher: Stichting Planologische Discussiedagen
Host Document: Planologische Discussiebijdragen 1994 pages:257-266
Conference: Planologische Discussiedagen
ISBN: 90-74744-03-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.