ITEM METADATA RECORD
Title: Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking
Other Titles: Agent-gebaseerde modellering: een testbaan voor de historische taalkunde?
Authors: Pijpops, Dirk # ×
Issue Date: 24-Oct-2014
Conference: Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis location:Gent date:24 October 2014
Abstract: Agent-gebaseerde modellen zijn al lange tijd populair in de biologie, economie, computerwetenschappen en zelfs stadsplanning, waar ze gebruikt worden om emergente fenomenen te besturen. Hoewel taal bij uitstek zo’n emergent systeem is, kennen ze voorlopig nauwelijks toepassing in het taalkundig onderzoek. De weinige studies die er wel al van gebruik maken laten zich kenmerken door interdisciplinair onderzoek van taalkundigen met computerwetenschappers en fysici (Van Trijp 2012, Beuls & Steels 2013, Steels & Casademont 2014, Pijpops et al. 2014). In het eerste deel van deze presentatie schets ik de mogelijkheden van deze nieuwe methodologie voor vooral de historische taalkunde. In het tweede deel van de presentatie stel ik een eerste eenvoudig agent-gebaseerd model voor van de competitie tussen de sterke en zwakke werkwoordinflectie in het Nederlands. Dit dient als voorbeeld hoe agent-gebaseerde modellen een aanvulling kunnen bieden op meer traditionele taalkundige methodes als corpus- en experimenteel onderzoek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
agent-gebaseerde modellering.pdfpdf of slides Published 1508KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.