ITEM METADATA RECORD
Title: Frequentiecontrole versus sinusritmecontrole in de behandeling van atriumfibrillatie
Authors: Gabriels, Charlien ×
Herbots, Tom #
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:67 issue:10 pages:482-492
Abstract: Atriumfibrillatie (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis in de klinische praktijk. Ongeveer een derde van de hospitalisaties door hartritmestoornissen is te wijten aan AF. Een toenemende prevalentie, een verhoogd risico op trombo-embolie, hartfalen en mortaliteit en een sterk verminderde levenskwaliteit maken van AF een belangrijk en groeiend gezondheidsprobleem met een hoge economische kost. Adequate diagnose en behandeling van deze ritmestoornis zijn dan ook van primordiaal belang.
Aan de hand van een ziektegeschiedenis worden in dit artikel de twee grote behandelingsstrategieën van AF met elkaar vergeleken: frequentiecontrole en sinusritmecontrole. Uiteindelijk wordt een poging ondernomen tot het opstellen van een stroomdiagram met als doel een eenduidig beleid voor te stellen dat effectieve zorg, optimale uitkomst voor de patiënt en kosteffectiviteit nastreeft. Tot slot wordt kort ingegaan op toekomstige alternatieven en verder uit te werken vraagstukken in het wetenschappelijk onderzoek.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Cardiology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.