ITEM METADATA RECORD
Title: Van stedelijke migrantenwijken naar diverse suburbs? Een verkenning van sociaalruimtelijke patronen van migranten in en rond Antwerpen
Authors: Schillebeeckx, Elise
Albeda, Ympkje
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Series Title: Sociale InZichten vol:26
Host Document: Over gevestigden en buitenstaanders. Armoede, diversiteit en stedelijkheid pages:161-185
Article number: 9
ISBN: 9789033498046
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent
Department of Architecture - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.