ITEM METADATA RECORD
Title: Vertaalevaluatie en subjectiviteit
Authors: Segers, Winibert
Issue Date: 22-Nov-2014
Conference: ANBF-colloquium location:Mons, België date:22 november 2014
Abstract: Is vertaalevaluatie een subjectieve, persoonsgebonden aangelegenheid? Is vertalingen evalueren hetzelfde als bier proeven of luisteren naar een muziekstuk? Wordt het oordeel bepaald door persoonlijke smaak? Ik probeer die vragen te beantwoorden en te tonen hoe de subjectiviteit van de evaluatie kan worden ingeperkt.
De evaluatiemethode die ik hanteer, is de PIE-methode (Preselected Items Evaluation). PIE verloopt in vijf fasen:
• selectie van items in de brontekst (vóór de toetsafname);
• bepaling van correcte en foutieve oplossingen van de geselecteerde items;
• berekening van de scores van de kandidaten;
• berekening van de moeilijkheidsgraad (p-waarde) en het discriminerende vermogen (d-index) van de geselecteerde items;
• berekening van de definitieve scores van de kandidaten. (Die berekening gebeurt op basis van de geselecteerde items met een goede p-waarde en een goede d-index.)
De vijf fasen zal ik aan de hand van een voorbeeld, een vertaling uit het Frans in het Nederlands, illustreren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.