ITEM METADATA RECORD
Title: Afbakening van natuur en landbouw in Vlaanderen: een nauwe trechter en een lelijke mozaïek
Authors: Custers, Sofie
Leinfelder, Hans
Vandevoort, Christophe #
Issue Date: 2003
Publisher: Stichting Planologische Discussiedagen
Host Document: De cultuur van het bestuur, over Nederlandse trechters en Vlaamse mozaïeken pages:1-10
Conference: Plandag
ISBN: 90-808545-1-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.