ITEM METADATA RECORD
Title: Wordt het Parkbos de Gentse 'Groenplaats'? Naar een alternatieve ruimtelijke perceptie van het buitengebied in de Vlaamse verstedelijkende samenleving
Authors: Leinfelder, Hans #
Issue Date: 2005
Publisher: Academia Press
Host Document: Parkbos Gent. Over visievorming en beleidsnetwerking pages:41-58
ISBN: 90-382-0723-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.