ITEM METADATA RECORD
Title: Op een eenzaam veld zult ge een rund tegenkomen... naar een alternatieve ruimtelijk-conceptuele benadering van het buitengebied in verstedelijkend Vlaanderen en Nederland
Authors: Leinfelder, Hans #
Issue Date: 2005
Publisher: Stichting Planologische Discussiedagen
Host Document: Het zichtbare Europa pages:277-287
Conference: Plandag
ISBN: 90-808545-3-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.