ITEM METADATA RECORD
Title: Wie is de leider? Over aanvoerders en andere steunpilaren in sportteams
Authors: Schiphof-Godart, Lieke
Contributors: Fransen, Katrien
Schermers, Paul
Issue Date: 2014
Publisher: Uitgeverij Sportgericht
Series Title: SPORTgericht, vakblad voor specialisten in beweging vol:68 issue:5 pages:6-9
Abstract: In de sport is men altijd op zoek naar factoren die de prestatie positief beïnvloeden. Bij teamsport bepaalt het gezamenlijk functioneren van de spelers de mate van succes. Hierbij speelt de teamleider een belangrijke rol. Volgens de meeste auteurs zijn efficiënte leiderschapsprocessen de kritieke factor voor teamsucces.
ISSN: 1571-8654
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Physical Activity, Sports & Health Research Group

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.