ITEM METADATA RECORD
Title: Flexibiliteit en innovatie: not a love story
Authors: De Spiegelaere, Stan ×
Van Gyes, Guy #
Issue Date: Oct-2014
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk & Garant
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:105 issue:8 pages:5-8
Abstract: Als we vele arbeidsmarktsdeskundigen moeten geloven ligt de oplossing voor het competitiviteitsprobleem bij het flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden. Het oude idee van een vaste job met een vast loon zou botsen met de nood van bedrijven (en werknemers) om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Tegelijk moeten we bovenal ook innovatief zijn. Niet voor niets staat innovatie bovenaan de Europese agenda. Innovatie in producten en processen is onontbeerlijk om de nodige marge te behouden. Nieuw doctoraatsonderzoek van HIVA stelt een vraag over deze twee strategieën: zijn flexibiliteit en innovatie twee zijden van eenzelfde medaille?
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Flexibiliteit en innovatie not a love story GMG -Oktober-2014.pdf Published 197KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.