ITEM METADATA RECORD
Title: Geweld herdacht. Voorbij oorlog en vrede
Editors: Van Coillie, Geert
Anckaert, Luc
Thoen, Paul
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Abstract: Schuilt achter schijnbare tegenstellingen als oorlog en vrede of Goed versus Kwaad niet een dieperliggend – radicaal en sacraal – geweld als verborgen fundament van de cultuur? Als grensbegrip van het rationele denken blijkt geweld een buitengewoon complex en paradoxaal gegeven. Het geweld verschijnt als terugwijkende en amper toegankelijke oorsprong van het mens-zijn. Met zijn vele gezichten en verschillende maskers liegt het geweld over zichzelf – van oude mythen en moderne ideologie tot in eigentijdse, morele normen en waarden. Is verzoening, vrede en gerechtigheid zonder wraak en geweld ooit mogelijk?

Drie generaties van oud-leerlingen en (oud-)lesgevers van het Klein Seminarie te Roeselare wagen zich in het eerste herdenkingsjaar van de Grote Oorlog aan een multidisciplinaire en 'mens-wetenschappelijke' benadering van geweld, oorlog en vrede – vanuit Bijbelse, literair-antropologische, filosofische, historische, politiek-juridische, pedagogische en ethische invalshoek. Dankzij een kritische, veelzijdige en alternatieve 'her-denking' willen de auteurs tevens perspectieven aanreiken vanuit en voorbij het apocalyptische geweld van vandaag. De essaybundel richt zich dan ook tot een 'universeel' lezerspubliek – allen die zich professioneel en in het persoonlijke leven, waar of op welke wijze ook, verantwoordelijk weten voor de samenleving en de wereld van morgen.
ISBN: 978-90-334-9805-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Studiegebied Gezondheidszorg VIVES-Zuid
Teacher Training, Faculty of Social Sciences
Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.