You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Samenwerking tussen een leerkracht optie 1 (met bevoegdheid godsdienst) en een leerkracht optie 2 (zonder bevoegdheid godsdienst): een dreamteam! reflecties uit de lerarenopleiding kleuter en lager onderwijs
Authors: Blancke, Jan
Van Schoors, Jo
Issue Date: 7-May-2014
Host Document: Samenwerken vanuit identiteit: co-teaching, team-teaching en andere vormen
Conference: Onderwijsdag: Samenwerken vanuit identiteit: co-teaching, team-teaching en andere vormen location:Mechelen date:7 May 2014
Abstract: In het kader van het nieuw geïmplementeerde geïntegreerde meersporencurriculum (GMC) in de lerarenopleiding kunnen de studenten de keuze maken om al dan niet de bevoegdheid godsdienst te verwerven. Om dit in de praktijk waar te maken is het essentieel dat er op klasniveau een samenwerking ontstaat tussen beide leerkrachten. Dit kan via diverse vormen van co- en teamteaching. Samen met onze studenten willen we jullie een aantal concrete casussen voorstellen waarin deze samenwerking gestalte kreeg.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
Onderwijs TMMA

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Sessie dreamteam onderwijsdag 7 mei 2014 (4).pdf Published 415KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.