ITEM METADATA RECORD
Title: De integratie van Engelse leenwerkwoorden in het Nederlands
Authors: De Smet, Hendrik
Issue Date: 2014
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Host Document: Patroon en argument: Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst pages:75-87
ISBN: 9789462700147
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Functional and Cognitive Linguistics: Grammar and Typology (FunC), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.