ITEM METADATA RECORD
Title: Polariteitsomkering bij insubordinatie
Authors: Verstraete, Jean-Christophe
D'Hertefelt, Sarah
Issue Date: 2014
Publisher: Leuven University Press
Host Document: Patroon en argument pages:639-651
Abstract: Deze bijdrage analyseert een aantal gevallen van polariteitsomkering bij insubordinatie (het zelfstandig gebruik van gesubordineerde structuren) in het Nederlands. We tonen aan dat dit fenomeen semantisch divers is (wat betreft domein, symmetrie en profilering van de omkering), en we beschrijven een aantal pragmatische en semantische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de omkering van polariteit.
ISBN: 9789462700147
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Functional and Cognitive Linguistics: Grammar and Typology (FunC), Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Polariteitsomkering bij insubordinatie.pdfOA article Published 268KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.