ITEM METADATA RECORD
Title: Een verkenning van de pragmatische functies van directe rede in narratieven
Authors: Van De Mieroop, Dorien
Issue Date: 2014
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Host Document: Patroon en argument; Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst pages:683-695
ISBN: 9789462700147
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Multimodality, Interaction and Discourse, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.