ITEM METADATA RECORD
Title: The Space in Between
Authors: Geerts, Bart ×
Issue Date: 26-Jan-2012
Abstract: Met The Space in Between brengt Bart Geerts een tentoonstelling die het beeldend luik van zijn
doctoraat in de kunsten The Painterly: Painting Revisited vormt. Schilderkunst is vandaag een
rekbaar begrip geworden en omvat zoveel meer dan de klassieke omgang met verf en doek. Deze
tentoonstelling onderzoekt de ruimtelijke dimensie van een schilderkunstige beeldtaal. Daarbij
tast de kunstenaar verschillende media af in een voortdurende dialoog met de rijke traditie van
de schilderkunst. Die traditie gaat over meer dan wat we zien op de voorkant van een schilderij.
Schilderijen kunnen ook objecten zijn met een achterkant en zijkanten. De verschillende
dimensies van zo’n objecten worden in vraag gesteld, net als de manier waarop ze gemaakt zijn.
Schilderkunstige objecten kunnen een ruimte innemen, afbakenen en in vraag stellen. Het is aan de
toeschouwer om een positie te kiezen en om opnieuw te kijken naar wat hij denkt te zien.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Exhibition
Venue: C-Mine Cultuurcentrum location:Genk (B)
Appears in Collections:Beeldende kunsten LUCA-Faculteit Kunsten
× corresponding author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
uitn_bgeerts_web.pdfinvitation to the exhibition Published 195KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.