ITEM METADATA RECORD
Title: Al-tarğamah al-šafahiyyah: tāriħuhā wa qawā’duhā wa ‘tahaddiyātuhā [= Het tolken: geschiedenis, regels en uitdagingen]
Authors: Alsulaiman, Abied * #
Salaets, Heidi * # ×
Issue Date: 1-May-2017
Publisher: Universite Abdelmalak Essaadi * Ecole Superieure Roi Fahd de Traduction
Series Title: Turjuman issue:accepted pages:1-12
Abstract: Dit artikel schetst de ontstaansgeschiedenis van het tolken in de oudheid, bespreekt de verschillende vormen van het tolken en staat stil bij het simultaan en/of het conferentietolken.

Tevens behandelt het artikel de overdrachtsproblematiek van de niet verbale elementen en van de impliciet aanwezige culturele en cultuurgebonden elementen die het tolkproces beïnvloeden.

Tot slot bekijkt het artikel de fundamentele termen en begrippen verbonden met het tolken nader en toetst ze aan de praktijk.
ISSN: 1113-1292
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Interpreting Studies, Campus Sint-Andries Antwerp
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.