ITEM METADATA RECORD
Title: Kroniek onderwijsrecht
Authors: Lievens, Johan # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht issue:8 pages:515-525
Abstract: Tijdens de laatste maanden van een legislatuur
wordt traditiegetrouw nog heel wat wetgevend
werk verricht. Dat was, ook wat het onderwijsrecht
betreft, niet anders voor de Vlaamse Regering Peeters-
II. In deze kroniek wordt kort ingegaan op de
voornaamste wijzigingen uit de eerste helft van
2014 inzake onderwijs.

Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij het zogenoemde M-decreet en het decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school. Beide decreten voeren vooral wijzigingen door in het Decreet Basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs. Verder komt ook het Onderwijsdecreet XXIV aan bod, waarbij wordt ingegaan op de meest relevante wijzigingen met betrekking tot het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het huisonderwijs. Na een onderdeel over de wijziging van de studieomvang van masteropleidingen in het hoger onderwijs wordt nog kort ingegaan op de wijziging aan de Omzendbrieven Zorgvuldig Bestuur die duidelijk maakt in welke mate scholen politieke debatten voor de leerlingen mogen organiseren.
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.