ITEM METADATA RECORD
Title: Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting’
Authors: Rutte, Reinout
Vannieuwenhuyze, Bram # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Brill
Series Title: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond vol:CXIII issue:3 pages:113-131
ISSN: 0166-0470
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.