ITEM METADATA RECORD
Title: De toepassing van het klassieke verbintenissenrecht op de meerpartijenovereenkomst vanuit Belgisch perspectief
Authors: Samoy, Ilse # ×
Issue Date: 2013
Conference: Deelname als Belgisch expert inzake meerpartijenovereenkomsten aan besloten seminarie over meerpartijenovereenkomsten, georganiseerd door de Afdeling Civiel Recht van de Universiteit Leiden in het kader van de boekenserie BWKJ location:Leiden date:4 april 2013
Description: Boekenserie BWKJ, Afdeling Civiel Recht, Universiteit Leiden
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.