ITEM METADATA RECORD
Title: Grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie: het perspectief van verpleegkundigen werkzaam op algemene ziekenhuisafdelingen
Authors: Debyser, Bart # ×
De Backer, Tineke
Vandecasteele, Tina #
Demuynck, Els #
Verhaeghe, Sofie #
Issue Date: Sep-2013
Series Title: Verpleegkunde vol:3 pages:4-11
Abstract: Samenvatting
DOEL. Deze studie is gericht op het verwerven van inzicht in de betekenis en ontstaansmechanismen van grensoverschrijdend
gedrag (GOG) vanuit het perspectief van verpleegkundigen in relatie tot patiënten op algemene ziekenhuisafdelingen.
METHODE. Deze multicentrische studie omvat kleinschalig exploratief incidentieonderzoek en kwalitatief theorievormend onderzoek.
Semigestructureerde interviews met 18 verpleegkundigen werden afgenomen en geanalyseerd volgens de constante comparatieve
methode en principes van de Grounded Theory.
RESULTATEN. Verpleegkundigen worden met uiteenlopende situaties geconfronteerd die kunnen aanleiding geven tot ervaringen
van GOG. De beleving en betekenisgeving bij dergelijke situaties die leidt tot een mogelijke ervaring van GOG, hangt samen
met een complex samenspel van bepalende en regulerende factoren. Deze factoren werden geïdentificeerd op het niveau van de
patiënt, de verpleegkundige en de afdeling.
DISCUSSIE EN CONCLUSIE. Investeren in de ontwikkeling van persoonlijke competenties van verpleegkundigen en realiseren
van een ondersteunende werkcontext op het vlak van persoonlijke groei, veerkracht, coping-vaardigheid en weerbaarheid; zijn
aspecten die ervaringen van GOG kunnen milderen of voorkomen. Verpleegkundigen kunnen op die manier gestimuleerd worden
om over GOG op een circulaire en contextuele manier na te denken. Dit ondersteunt de preventie en aanpak van ervaringen
van met GOG.
ISSN: 0920-3273
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Gezondheidszorg VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DebyserEtAl_2013_GrensoverschrijdendGedrag.pdf Published 687KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.