ITEM METADATA RECORD
Title: Subversieve geschriften in de laatmiddeleeuwse stedelijke ruimte. Een discours van verraad tijdens de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488)
Authors: Vrancken, Valerie
Issue Date: 20-Oct-2012
Conference: Herfstvergadering van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis location:Ghent date:20 October 2012
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Medieval History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.