ITEM METADATA RECORD
Title: Over de ondoorgrondelijkheid van een dictator en het inlevingsvermogen van een vertaler: een blik op 'De herfst van de patriarch'
Authors: Van Hecke, An # ×
Issue Date: 2014
Series Title: Romaneske vol:3 pages:20-28
Abstract: In het eerste deel van dit artikel wordt een analyse gemaakt van 'El otoño del patriarca' van Márquez als prototype van de roman van de dictator. Márquez slaagt erin van de patriarch een sterk beeld te creëren dat voortdurend zweeft tussen een wrede despoot en een zielige, oude man. In het tweede deel wordt de Nederlandse vertaling bestudeerd. Vertaling is een cruciaal element om tot de wereldliteratuur te behoren (Damrosch 2002). De vertaalster Mariolein Sabarte Belacortu heeft door haar vele vertalingen van Latijns-Amerikaanse auteurs, een voortreffelijke kennis van de Latijns-Amerikaanse literatuur opgebouwd. Ze kan als geen ander de verschillende stijlen met elkaar vergelijken en de bijzondere plaats van Márquez in de Latijns-Amerikaanse literatuur omschrijven. Ook Sabarte's visie op de begrippen "onvertaalbaarheid" en "trouw aan de vertaling" is hierin zeer verhelderend.
ISSN: 0772-6406
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.