ITEM METADATA RECORD
Title: Protestanten in de loopgraven. De strijd om de ziel van de Belgische soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog
Authors: Prins, Aaldert # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Jan Dhondt Foundation v.z.w.
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Journal of Belgian History vol:XLIV issue:2/3 pages:142-168
Abstract: Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd niet alleen strijd gevoerd tegen de Duitse bezetter, maar werd ook gestreden om de ziel van de Belgische soldaat. Terwijl er in de vigerende literatuur al uitvoerig is stilgestaan bij het rooms-katholieke soldatenapostolaat, de inzet van de Frontbeweging, de Rooms-katholieke aalmoezeniers en brancardiers voor het morele en lichamelijke welzijn van de soldaten, is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de bijdrage die de protestantse legeraalmoezeniers en protestantse burgerinitiatieven op deze terreinen leverden. Dit artikel beoogt een overzicht te geven betreffende protestants soldatenapostolaat en protestantse humanitaire hulp.
ISSN: 0035-0869
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.