ITEM METADATA RECORD
Title: Zijn toelatingsvoorwaarden in het hoger onderwijs wenselijk?
Authors: Declercq, Koen
Verboven, Frank
Issue Date: Oct-2014
Publisher: KU Leuven CES
Series Title: CES - Leuvense Economische Standpunten, LES 2014/140 pages:1-21
Abstract: Het bezit van een diploma secundair onderwijs vormt in Vlaanderen de enige toelatingsvoorwaarde om te kunnen starten aan bijna alle studies in het hoger onderwijs. De echte selectie van studenten gebeurt na het eerste jaar. Ongeveer 28% van de starters behaalt geen bachelor diploma, en 30% behaalt een diploma met vertraging.
In het eerste deel van deze bijdrage tonen we dat dit “open systeem” zonder toelatingsvoorwaarden geen garantie vormt voor een brede toegang voor alle sociale groepen. Kansarmere groepen vinden minder hun weg naar hogescholen en vooral naar universiteiten. Ze hebben bovendien minder goede slaagcijfers na het eerste selectiejaar, en hierdoor minder kans op het halen van een diploma hoger onderwijs.
In het tweede deel bekijken we de effecten van het invoeren van toelatingsvoorwaarden. Milde tot gematigde toelatingsvoorwaarden blijken alleen positieve effecten te hebben: het aantal diploma’s stijgt doordat studenten sneller de juiste studierichting kiezen, de studieduur daalt, en er beginnen minder studenten die hun studies nooit afmaken.
Toch lijken beleidsmakers nog steeds vast te houden aan het huidige systeem van strenge selectie na het eerste jaar, en hoogstens een niet-bindend advies bij de start van studies hoger onderwijs. Milde, maar bindende toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs moeten ernstiger overwogen worden, naast maatregelen voor een vlottere heroriëntatie na verkeerde studiekeuzes en bijkomende stimulansen om de studieduur te beperken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center of Econometrics, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LES 14.140 Declercq Verboven toelatingsproef.pdf Published 1522KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.