ITEM METADATA RECORD
Title: De machines van Justitie: vijftien jaar elektronisch toezicht in België
Editors: Daems, Tom
Vander Beken, Tom
Vanhaelemeesch, Delphine
Issue Date: 2013
Publisher: Maklu
Series Title: IRCP Research Series vol:47
Abstract: Het elektronisch toezicht bestaat vijftien jaar in België. Na een wat aarzelende start is het elektronisch toezicht de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste modaliteiten van strafuitvoering in ons land. Het aantal enkelbanden en ondertoezichtgestelden stijgt jaar na jaar. De toepassingsmogelijkheden dijen almaar verder uit, van de strafuitvoering naar de voorlopige hechtenis, en mogelijk binnenkort ook naar de fase van de straftoemeting. Intussen wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, zoals spraakherkenning en GPS. Maar tot op welke hoogte lost het elektronisch toezicht de hoge verwachtingen in? Het Rekenhof en het Europese antifoltercomité stelden vast dat de druk op de Belgische gevangenissen niet verdween met het elektronisch toezicht. Integendeel: terwijl het aantal enkelbanden steeg, nam ook de gevangenispopulatie in versneld tempo toe. Bovendien lijken kwaliteitsvolle selectie en begeleiding het almaar meer te moeten afleggen tegen de macht van het getal: wordt de samenleving daar werkelijk beter van? Bovenal roept de snelheid waarmee tezelfdertijd op zovele verschillende fronten – regelgeving, uitvoeringspraktijk en technologie – aan het elektronisch toezicht wordt gesleuteld vragen op bij direct betrokkenen en de buitenwereld. Zijn de dagen van het ooit zo geroemde ‘Belgische model’, gestoeld op een evenwichtige mix van technologie en professionele begeleiding, definitief geteld?
ISBN: 9789046606209
VABB publication type: VABB-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
9789046606209inhoudsopgave.pdfInhoudsopgave Published 110KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.