ITEM METADATA RECORD
Title: 75 jaar criminologie aan de Universiteit Gent
Editors: Cools, Marc
Daems, Tom
De Boeck, Arne
Decorte, Tom
De Ruyver, Brice
Pauwels, Lieven
Persak, Nina
Ponsaers, Paul
Vandeviver, Christophe
Issue Date: 2013
Publisher: Maklu
Abstract: De geschiedenis van de criminologie aan de Universiteit Gent begon officieel in 1938. In dat jaar werd het voorstel van decaan Nico Gunzburg en professor Jules Simon tot oprichting van een School voor Criminologie bekrachtigd bij Koninklijk Besluit. Nu, 75 jaar later, is de tijd rijp om een eerste keer terug te blikken.
In dit boek wordt onder andere het leven en werk van enkele prominente figuren uit de Gentse criminologische school (Nico Gunzburg, Paul Ghysbrecht en Willy Calewaert) besproken, reflecteren enkele binnenlandse en buitenlandse academici over de criminologiebeoefening in Gent en worden mogelijke scenario’s over de toekomst van onze discipline aan de Gentse Universiteit tegen het licht gehouden.
ISBN: 9789046606056
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Boek 75 jaar criminologie_final.pdf Published 2039KbAdobe PDFView/Open
9789046606056inhoudsopgave.pdfInhoudsopgave Published 80KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.