ITEM METADATA RECORD
Title: Blijft de stuurman langer aan boord? Lagere uittrede-intentie bij vijftigplussers die hun loopbaan in eigen handen nemen
Authors: De Coen, An ×
Forrier, Anneleen
Sels, Luc #
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:14 issue:3 pages:30-38
Abstract: Activerend arbeidsmarktbeleid gaat er vaak van uit dat duurzame loopbanen ook langere loopbanen zijn: ze zouden immers gekenmerkt zijn door een hogere loopbaantevredenheid en een hogere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Toch zijn er nauwelijks studies die deze veronderstellingen staven en de stap naar pensionering vanuit een loopbaanperspectief benaderen. Deze studie gaat na hoe twee loopbaancompetenties, namelijk zelfbewustzijn en aanpasbaarheid, inspelen op de uittrede-intentie van 50-plussers. Ze zouden immers zelfsturing van de loopbaan promoten, wat een hogere loopbaantevredenheid en een hogere inzetbaarheid op de interne en externe arbeidsmarkt zou teweegbrengen. Drie aspecten die op hun beurt voor een lagere uittrede-intentie zouden zorgen. Padanalyse op een steekproef van 285 werkende 50-plussers bevestigt dat een hogere mate van zelfbewustzijn en aanpasbaarheid ervoor zorgen dat men de loopbaan in eigen handen neemt. Dergelijke sterkere zelfsturing leidt tot een hogere loopbaantevredenheid en een hogere inzetbaarheid op de externe arbeidsmarkt, die op hun beurt voor een lagere uittrede-intentie zorgen. Er werd geen mediërende relatie gevonden voor interne inzetbaarheid. Aanpasbaarheid bleek bovendien ook rechtstreeks bij te dragen tot een lagere uittrede-intentie.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OverWerk_2014_3_04.pdf Published 645KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.