ITEM METADATA RECORD
Title: Medische zorg en ethiek. Ethisch overleg en advies in het ziekenhuis
Editors: Anckaert, Luc
Marcelis, Ludo
Issue Date: 2013
Publisher: LannooCampus
Abstract: Het boek biedt een ethische achtergrond bij moreel overleg in het ziekenhuis. Daarnaast wordt een concrete problematiek uitgewerkt vanuit de praktijk: vragen rond levenseinde; orgaantransplantatie; therapiecodering; euthanasie; sedatie; patiëntenwetgeving; medische experimenten. De relevante wetgevingen zijn opgenomen en besproken.
ISBN: 9789020996722
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Studiegebied Gezondheidszorg VIVES-Zuid
Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Medische zorg en ethiek 3e proef.pdf Published 2198KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.