ITEM METADATA RECORD
Title: Een ruimer perspectief op somberheid in de palliatieve fase
Other Titles: .
Authors: Warmenhoven, Franca ×
Vermandere, Mieke
Lucassen, Peter
Vissers, Kris
Aertgeerts, Bert
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: May-2014
Series Title: Huisarts en Wetenschap vol:57 issue:5 pages:236-238
Abstract: Dat patiënten in de palliatieve fase somebr eb verdrietig zijn, is normaal en begrijpelijk. De exclusief psychiatrrische blik die zulke somebrheid benoemt asl 'depressieve stoornis', is in zo'n situatie verraderlijk. Zij kan beter verruild worden voor een bredere, 'salutgen' benadering die zich niet uitsluitend richt op klachten en risicofactoren, maar ook probeert krachtbronnen aan te boen die de patiënt helpen het verdriet een plaats te geven en 'gezond te sterven'.
ISSN: 0018-7070
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.