ITEM METADATA RECORD
Title: De overdrager van niet-volgestorte aandelen in een BVBA wordt niet automatisch bevrijd van zijn volstortingsplicht bij afwezigheid van het aandelenregister. Noot onder Brussel 13 januari 2014
Authors: Van Impe, Andreas # ×
Issue Date: 1-Oct-2014
Publisher: Biblo
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:6 pages:606-609
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.