ITEM METADATA RECORD
Title: Wielerapostolaat, een evidentie in de katholieke Lage Landen? Een blik op de houding van de kerk en gezaghebbende geestelijken tegenover de professionele wielersport (1900-1971)
Authors: Vanysacker, Dries # ×
Issue Date: 2014
Series Title: Trajecta: Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden vol:23 issue:1 pages:91-119
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.