ITEM METADATA RECORD
Title: Jongeren in de publieke ruimte: meer dan rondhangen
Authors: Luyten, Dirk # ×
Issue Date: Dec-2014
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:14 issue:4 pages:319-332
Abstract: Aan de hand van de resultaten van recent exploratief onderzoek aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) naar opvattingen van jongeren over een jongerenvriendelijke woonomgeving wordt beschreven hoe jongeren (14 tot 21 jaar) publieke ruimte willen invullen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een concept jongerenvriendelijke woonomgeving. De items van dat concept worden door de jonge respondenten beoordeeld naar belangrijkheid. Er wordt gesteld dat jongeren de publieke ruimte vooreerst gebruiken om er zich in te bewegen. Zo wordt de discussie over jongeren in de publieke ruimte, die zich dikwijls toespitst op het rondhangen van jongeren en het veroorzaken van overlast opengebroken. De antwoorden van de jongeren wordt ook vergeleken met antwoorden van ouders die vroeger werden bevraagd over gezinsvriendelijk wonen. Binnen de groep van jongeren (N = 100) werd een groep van joods-orthodoxe meisjes bevraagd. Enkele antwoorden van die meisjes worden vergelijken met de antwoorden van de overige jongeren. De antwoorden zijn grotendeels gelijklopend. Op enkel verschillen wordt dieper ingegaan.
ISSN: 1377-2104
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.