ITEM METADATA RECORD
Title: Flexibiliteit, turnover en opleiding
Authors: Forrier, Anneleen
Sels, Luc
Bollens, Joost
Issue Date: 2000
Publisher: Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: pages:1-35
Abstract: Critici waarschuwen ervoor dat een grootschalig gebruik van contractuele flexibiliteit de bereidheid van bedrijven om te investeren in menselijk kapitaal zou verlagen. Naast een
toenemend gebruik van contractuele flexibiliteit zijn er ook andere processen , zoals een hoog vrijwillig verloop of hire-fire praktijken, die kunnen leiden tot een verhoogde in- en uitstroom van personeel. Deze praktijken korten eveneens de tijdshorizon van de arbeidsrelatie in en kunnen de investeringsbereidheid aantasten. In deze bijdrage staat
daarom de relatie tussen het niveau van opleidingsinvesteringen van bedrijven enerzijds
en de verloop- en vacatureratio anderzijds centraal. In tweede instantie wordt ingezoomd op de bijdrage van contractuele flexibilisering en de geslotenheid van de interne arbeidsmarkt tot de verklaring van verschillen in opleidingsinvesteringen van bedrijven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OR_0018.pdf Published 640KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.