ITEM METADATA RECORD
Title: De rechtvaardiging van de menswetenschappen
Authors: Cuypers, Stefaan # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap vol:47 pages:25-27
Abstract: De humane wetenschappen staan onder vuur, in de maatschappij en in de universitaire wereld. In tijden van economische crisis lijken ze niet levensnoodzakelijk. In The Value of the Humanities (OUP, 2013)betoogt Helen Small dat de ‘schone letteren’ niet alleen een instrumentele maar ook een intrinsieke waarde hebben, die in het publieke debat kunnen worden afgewogen tegenover economische en andere maatschappelijke waarden. In dit artikel bekijk ik van nabij de vijf argumenten die ze aanbrengt om het belang van de menswetenschappen aan te tonen.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Logic and Analytical Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.