You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Move it, tape it, watch it, scroll it, save it, use it? De rol van videofeedback in de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding
Authors: Tijtgat, Pieter ×
Madou, Tom
Cottyn, Jorge #
Issue Date: 2014
Publisher: Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Series Title: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding vol:242 issue:2 pages:22-25
Abstract: Een tablet in elke klas? De vraag is brandend
actueel. Akkoord, je ziet leerlingen maar wat
graag gedifferentieerde wiskundeoefeningen maken of nog snel eens de naam van die schilder opzoeken op het internet, maar heb je er ook al eens bij stilgestaan dat de les Lichamelijke Opvoeding gebaat kan zijn met bepaalde
vormen van ICT zoals videofeedback? Videofeedback werd alvast geïntroduceerd in de lerarenopleidingen Lichamelijke Opvoeding van de Associatie KU Leuven. Het gebruik en nut
van deze implementatie werd bevraagd met een online vragenlijst en gezamenlijk geëvalueerd door 67 betrokken docenten. Videofeedback blijkt vrij goed geïntegreerd te zijn (40% van de actieve respondenten) en biedt tal van
mogelijkheden in het bewegingsonderwijs, hoewel er ook nog heel wat hinderpalen een actief gebruik in de weg staan. Deze mogelijkheden en beperkingen komen hier aan bod,
samen met een aantal groeimogelijkheden voor het verder gebruik van videofeedback in de les LO.
ISSN: 1781-5614
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
Studiegebied Onderwijs Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Tijtgat e.a. 2014_Videofeedback BVLO Tijdschrift.pdf Published 1567KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.