ITEM METADATA RECORD
Title: Voor elk wat wils? Maatwerkhoeken, een methodiek om meer op maat van studenten te werken
Authors: Frijns, Carolien # ×
Issue Date: 27-Aug-2014
Conference: Over het vak Nederlands: van didactiek tot toetsing. Nascholing voor docenten Nederlands in het buitenland location:Leuven date:24-30 August 2014
Abstract: Welke behoeften leven er in de klas? Waarom willen uw studenten Nederlands leren? Is het mogelijk om beter in te spelen op die specifieke interesses en behoeften? Op welke manier draagt dit bij aan hun leerproces? En kan dat ook als er in de directe omgeving een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken? In deze vorming stellen we Maatwerkhoeken voor, een methodiek om op de behoeften van uw studenten in te spelen. Maatwerkhoeken biedt activiteiten volgens een aantal rollen die studenten kunnen of willen opnemen, bijvoorbeeld student, vrijetijdsbesteder en consument. Ze
werken via taken zelfstandig aan het Nederlands dat nodig is om te kunnen functioneren binnen die rol(len). We laten zien hoe deze werkvorm de docent in staat stelt om elke cursist meer op maat te ondersteunen en hoe u maatwerkhoeken organisatorisch kan inwerken in uw lessen. We stellen eveneens het lesmateriaal voor dat speciaal werd ontwikkeld voor het inzetten van Maatwerkhoeken in de NT2-klas in Vlaanderen: de Doos op Rollen. Deze aanpak werd uitgewerkt in het kader van het project Ambassadeurs voor Maatwerk van de Nederlandse Taalunie en werd in 2012 genomineerd voor de Les-trofee.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa-p
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.