ITEM METADATA RECORD
Title: (in)site Sagalassos: from where we stand
Authors: Vandermeulen, Bruno ×
Veys, Danny
Issue Date: Oct-2011
Abstract: Sinds het ontstaan van de fotografie bestaat er een nauwe band met archeologie. Toch wordt fotografie enkel als middel voor registratie en bewijs gebruikt en niet als praktijk, waarbij ze als ‘mode of engagement’ wordt gehanteerd en een dialoog ontstaat tussen fotograaf en onderwerp.

In het kader van het project ‘(in)site, site-gebonden fotografie herzien’ hebben Vandermeulen en Veys de voorbije drie jaar op en rond Sagalassos gewerkt. In plaats van op een archeologische manier neutrale en afstandelijke beelden te nemen, werkten zij met het onderwerp zelf om tot een hedendaagse beeldtaal te komen. De historische link tussen archeologie en fotografie werd behouden door het gebruik van analoge platencamera’s en zwart-wit film. In hun werk combineren zij zowel landschap, monument als mens waarbij foto’s in dialoog met elkaar staan. De foto’s worden op een monumentaal formaat gepresenteerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Exhibition
Venue: Velinx location:Tongeren
Appears in Collections:IT Services, Faculty of Arts, Leuven
Sagalassos Archaeological Research Project
Beeldende kunsten LUCA-Faculteit Kunsten
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.