ITEM METADATA RECORD
Title: (in)site Sagalassos: Reframed
Authors: Vandermeulen, Bruno ×
Veys, Danny
Issue Date: Nov-2008
Abstract: Door de combinatie van landschap, architectuur en portretten bieden Bruno Vandermeulen en Danny Veys een nieuw perspectief op site-gebonden fotografie. Dit perspectief overstijgt de zuivere registratie van het archeologische proces en biedt de archeologen een nieuwe kijk.

Fotografie en archeologie zijn reeds van bij de publicatie van het fotografische procédé nauw verbonden. Toch worden beelden binnen de archeologie op een basisniveau gebruikt, namelijk als techniek waarbij een foto steeds als objectief wordt ervaren. Deze foto’s dienen voor de registratie van het archeologisch proces en als bewijsmateriaal in publicaties en verslagen.

In hun nieuw werk hertalen Vandermeulen en Veys de archeologische visie op site-gebonden fotografie naar een nieuwe beeldtaal. Zij plaatsen deze fotografie in de hedendaagse kunstpraktijk waarbij zij in relatie treden met het onderwerp. Toch zijn ook deze foto’s relevant binnen de archeologie.

Door een suggestieve en actieve vorm van fotograferen verliest het beeld zijn objectiviteit, maar winnen de foto’s aan duidelijkheid en leesbaarheid. Fotografie wordt hier dus als praktijk toegepast waarbij een beeld wordt gemaakt in plaats van genomen. Een beeld maken is een bewuste vorm van fotograferen waarbij de fotograaf duidelijke keuzes maakt naar standpunt en kader. Deze keuzes reflecteren zich in de foto waarbij er niet alleen van de maker een “mode of engagement” verwacht wordt, maar ook van de kijker.

Vandermeulen en Veys benaderen de site-gebonden fotografie hiervoor op verschillende manieren. Onder het thema ‘Fixed Frame’ worden vaste standpunten gekozen die tijdens de duur van het project worden geherfotografeerd. Deze vaste standpunten laten zien hoe een archeologische site of structuur door de tijd heen transformeert en tonen een grote rijkdom aan detaillering. Daarnaast staan ‘Scales’, die landschap, structuren en mensen in relatie met mekaar plaatsen. Door gebruik te maken van een technische camera kunnen scherpte en onscherpte gestuurd worden waardoor binnen één beeld nieuwe verbanden gelegd kunnen worden. ‘Sequences’ zijn een combinatie van verschillende beelden die samen één werk vormen. Binnen dit thema wordt vooral rond plaats en ruimte gewerkt, zowel in het beeld zelf als tussen de beelden onderling.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Exhibition
Venue: Tweebronnen location:Leuven
Appears in Collections:IT Services, Faculty of Arts, Leuven
Sagalassos Archaeological Research Project
Beeldende kunsten LUCA-Faculteit Kunsten
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.