ITEM METADATA RECORD
Title: De onderzoeksplicht inzake beweerdelijk onbehoorlijk politioneel optreden volgens het E.V.R.M.: een zaak van “wie” maar vooral van “wat” en “hoe”. Een studie over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Vast Comité P
Authors: Goossens, Franky
Issue Date: 2009
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.