ITEM METADATA RECORD
Title: De enac als eigenrichtingsmechanisme bij uitstek in het privaatrecht
Authors: Decloedt, Domien
Issue Date: 2014
Publisher: die Keure
Series Title: Themis. School voor postacademische juridische vorming vol:87
Host Document: Contractenrecht edition:87 pages:140-168
Abstract: Eigenmachtige afdwinging van subjectieve rechten zonder overheidstussenkomst is in principe verboden. Op dit verbod bestaan uitzonderingen, zoals de niet-uitvoeringsexceptie, het retentierecht, enz. Deze bijdrage vergelijkt op functionele wijze deze privaatrechtelijke uitzonderingen op het eigenrichtingsverbod, waarbij contractuele opschortingsrechten centraal staan.
ISBN: 978 90 4860 024 3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb-p
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.