ITEM METADATA RECORD
Title: EU-sancties tussen rechtsbescherming en effectiviteit: een typologie van beperkende maatregelen in het extern optreden van de Unie
Authors: De Baere, Geert ×
Wimmer, Michael #
Issue Date: Aug-2014
Publisher: Uitgeverij Paris
Series Title: SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht issue:7/8 pages:320-334
Article number: 119
Abstract: Naast een typologie van de bestaande beperkende maatregelen binnen het recht van de EU, biedt deze bijdrage een analyse van de door de Unierechter ter zake geboden rechtsbescherming. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op het recente arrest van het Hof van Justitie van de EU in de tweede Kadi-zaak en de implicaties hiervan voor de verhouding tussen het Unierecht en het internationaal recht, in het bijzonder het recht van de Verenigde Naties.
ISSN: 0165-098X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Artikel.pdf Published 564KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.