ITEM METADATA RECORD
Title: Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf
Editors: Beyens, Kristel
Daems, Tom
Maes, Eric
Issue Date: 2014
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon Libri vol:6
Abstract: Sinds de zaak-Dutroux in 1996 is de vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden regelmatig voorwerp van emotionele discussies in de media, waarbij de belangen van slachtoffers en gedetineerden vaak tegen elkaar worden uitgespeeld. De zaak-Dutroux heeft de hervorming van het invrijheidstellingstraject van gedetineerden echter in een stroomversnelling gebracht. Het resultaat is een compleet vernieuwde regelgeving, beslissingsprocedure en -praktijk, met als kers op de taart de oprichting van multidisciplinaire strafuitvoeringsrechtbanken. In dit boek blikken criminologen en juristen terug op dit belangrijke hervormingsproces, dat wordt gesitueerd in zijn historische, maatschappelijke, juridische en beleidsmatige context. Het boek presenteert verder resultaten van de belangrijkste empirische onderzoeken over de toepassing van de nieuwe regelgeving en de aanpassing hieraan door het werkveld. Er wordt afgesloten met een kritische beschouwing van de recente ontwikkelingen, tegen het licht van de oorspronkelijke hervormingsvoorstellen van de zogenaamde commissie Holsters.
ISBN: 9789046606223
VABB publication type: VABB-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
download.pdfinhoudstafel Published 133KbAdobe PDFView/Open
download2.pdfWoord vooraf Published 197KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.