ITEM METADATA RECORD
Title: IgG4-gerelateerde ziekte: een inleiding. Het klinische belang van IgG4-bepaling
Authors: Vanderschueren, Steven ×
Ivens, C #
Issue Date: 2014
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:70 issue:11 pages:595-599
Abstract: IgG4-gerelateerde ziekte is een verzamelnaam voor uiteenlopende klinische manifestaties, zoals auto-immune pancreatitis, scleroserende cholangitis, tubulo-interstitiële nefritis, retroperitoneale fibrose en opzetting van de speekselklieren. Voorheen leken dit afzonderlijke aandoeningen. Recente studies hebben echter uitgewezen dat er gelijkenissen bestaan, vooral op pathologisch vlak: weefselfibrose en sclerose, alsook infiltratie door IgG4-positieve plasmocyten. Pseudotumorale zwellingen vormen een belangrijke klinische uiting en moeten gedifferentieerd worden van maligniteiten. Vaak, maar niet altijd, is het IgG4-serumgehalte gestegen. Vooral oudere mannen worden aangetast. Meerdere organen kunnen betrokken zijn, simultaan of sequentieel. De etiopathogenese van deze zeldzame ziekten en meer specifiek de IgG4-bijdrage zijn onvoldoende opgehelderd. In de regel is de ziekte corticosensibel. Recidieven zijn echter mogelijk.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.