ITEM METADATA RECORD
Title: IgG4-gerelateerde aortitis
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:70 issue:11 pages:615-621
Abstract: IgG4-gerelateerde aortitis kan voorkomen op zowel thoracaal als abdominaal niveau en kan aanleiding geven tot een aortaruptuur. Deze aandoening is echter vooral gekend in zijn minder spectaculaire verschijningsvorm bij oudere, mannelijke patiënten met vage klachten van abdominale of thoracale pijn, vermagering en subfebrilitas. Op een CT-scan ziet men klassiek een dikke ontstekingslaag rond de aorta, die op een PET-scan meestal sterk 18-FDG (18-fluorodeoxyglucose) capteert. De behandeling bestaat uit steroïden en in de toekomst vermoedelijk uit anti-CD20-monoklonale antistoffen als eerste therapiekeuze. De oude hypothese van Parums en Mitchinson, met een centrale rol voor geoxideerd LDL (lage-densiteitlipoproteïne) en ceroïd uit de atheroomplaque, waartegen antistoffen worden gemaakt, hoeft niet tegenstrijdig te zijn met dit IgG4-verhaal.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.