ITEM METADATA RECORD
Title: De herstelvordering in de Vlaamse Wooncode: een vordering in personam, een maatregel in rem
Authors: Nicolas Van Damme, Nicolas # ×
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Intersentia
Series Title: Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed vol:2014 issue:1 pages:3-9
Abstract: Over de herstelvordering is in de rechtsleer reeds uitvoerig geschreven. Toch blijkt er enige verwarring te bestaan omtrent de draagwijdte van die herstelvordering. Herstelmaatregel en herstelvordering worden namelijk vaak door elkaar gebruikt en geacht in rem te werken, terwijl toch enig terminologisch onderscheid aanbevolen is. In dit artikel probeert de auteur een duidelijk terminologisch onderscheid voor te stellen, dat toegepast
wordt op verschillende vragen uit de praktijk.
ISSN: 1781-989X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TBO 2014, 3-9.pdf Published 191KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.